info@boedies.nl

Inzet ervaringsdeskundigheid in de Praktijk (2)

Inzet ervaringsdeskundigheid in de Praktijk (2)

Op 1 januari zijn we gestart met het project “Inzet ervaringsdeskundigheid in de Praktijk”. Met dit project willen we ervaringsdeskundigheid ook buiten de instellingen bereikbaar maken. We zijn dit project gestart in samenwerking met het Expertise Centrum Trauma en Verlies in Groningen, een samenwerkingsverband van diverse hulpverleners (psychologen/psychiaters), therapeuten (muziek/yoga) en dus nu ervaringsdeskundigen.

Wij zijn elke vrijdagmiddag te vinden in de praktijk en voeren daar gesprekken met mensen die ondersteuning nodig zijn in verband met hun opgedane ervaringen. Gesprekken rondom het thema suïcidaliteit vormen hierbij ongeveer de helft van de gesprekken.

De aanmeldingen kwamen langzaam op gang, maar nu staat onze agenda bijna elke middag vol. Het geeft aan dat ook buiten de GGZ instellingen de ondersteuning door ervaringsdeskundigen op prijs wordt gesteld. Wij hopen door dit project ook een ingang te kunnen krijgen bij de zorgverzekeraars om de inzet van ervaringsdeskundigen buiten instellingen te financieren. Op dit moment wordt het project mogelijk gemaakt door een subsidie van ZonMw, maar het zou erg mooi zijn als we het project na de subsidieperiode door zouden kunnen zetten. Het in contact komen met de juiste mensen bij de zorgverzekeraars is jammer genoeg nog niet gelukt, maar we blijven het proberen.