info@boedies.nl

Categorie: Geen categorie

Uiten van suïcidale gedachten

Het in gesprek gaan over je suïcidale gedachten is moeilijk. Alleen al het bekend maken dat je met die gedachten rondloopt is iets wat je niet zo makkelijk doet. “Wat zullen ze wel niet over mij denken?” en “Hoe gaat hij of zij reageren?” zijn maar twee vragen die je bezig houden. En wat te…
Lees meer

Ervaringsdeskundigheid in de Stand van het Land

Ik kan het niet laten. In het document ‘Stand van het Land – aanpak personen met verward gedrag’ staan onder bouwsteen 1 (Inbreng mensen met verward gedrag en hun omgeving) een aantal zaken die mij raken. Irriteren is (misschien) een te groot woord, maar het lokt in ieder geval een reactie op. En die moet…
Lees meer

Wanhoop te groot

Zoals ik al eerder heb geschreven begeleid ik mensen met suïcidale gedachten. Een van de mensen met wie ik in gesprek ben heeft een aantal weken geleden een aanvraag ingediend bij het Expertisecentrum Euthanasie (voorheen de Levenseindekliniek). Binnen een paar dagen werd er al door het centrum actie ondernomen in de vorm van het contact…
Lees meer

Experimenteerruimte aanvullende beroepsbeoefenaren

Dit jaar werd er vanuit verschillende hoeken ingestoken op het creëren van financieringsmogelijkheden voor een aantal beroepsgroepen. Het gaat om beroepsgroepen die op dit moment niet binnen een dbc vergoed worden. Specifiek gaat het om drie beroepen; de psychodiagnostisch werkende, de hbo psycholoog (toegepast psycholoog) en de ervaringsdeskundige. Het resultaat is een experimenteerruimte. Dit experiment…
Lees meer

Achteraf: De waarom vraag

Achteraf De vraag waarom heeft hij dit gedaan? Blijft onbeantwoord De vraag waarom heb ik niks gemerkt? Blijft onbeantwoord De vraag waarom heeft hij niks gezegd? Blijft onbeantwoord De vraag waarom heb ik niks gevraagd? Blijft onbeantwoord Er is maar 1 ding zeker Hij is niet meer hier. De waarom vraag stelt mensen in staat…
Lees meer

Zomaar een mens met suïcidale gedachten

In de gesprekken die ik voer met mensen rondom het thema suïcide kom ik logischerwijs in gesprek met mensen die suïcidale gedachten hebben. Sommige zijn bang voor hun gedachten en zoeken een manier om er mee te leren omgaan, sommige kunnen er mee omgaan maar hebben af en toe wat steun nodig of moeten even…
Lees meer

Inzet ervaringsdeskundigheid in de Praktijk (2)

Op 1 januari zijn we gestart met het project “Inzet ervaringsdeskundigheid in de Praktijk”. Met dit project willen we ervaringsdeskundigheid ook buiten de instellingen bereikbaar maken. We zijn dit project gestart in samenwerking met het Expertise Centrum Trauma en Verlies in Groningen, een samenwerkingsverband van diverse hulpverleners (psychologen/psychiaters), therapeuten (muziek/yoga) en dus nu ervaringsdeskundigen. Wij…
Lees meer

Onderzoek lotgenotencontact bij suïcidaliteit

Er is nog altijd veel onduidelijkheid over de mogelijkheden van het inzetten van ervaringsdeskundigen bij suïcidaliteit. Er is een onderzoek gedaan door Annemiek Huisman en Diana van Bergen naar de stand van zaken in 2018. Tijdens het symposium waar zij hun onderzoeksresultaten bekend maakten kwamen zij onder andere tot de conclusie dat de inzet van…
Lees meer

Inzet Ervaringsdeskundigen in de Praktijk

Het Expertisecentrum Trauma & Verlies en Boedies zijn per 1 januari 2019 een samenwerking aangegaan. In het kantoor van het Expertisecentrum in Groningen zijn de ervaringsdeskundigen in het vervolg vrijdags beschikbaar om ondersteuning te bieden aan mensen die te maken hebben met psychische problemen.  Deze mogelijkheden zijn niet alleen beschikbaar voor cliënten van het expertisecentrum, maar…
Lees meer