Ervaringsdeskundigheid in de Stand van het Land

Ik kan het niet laten. In het document ‘Stand van het Land – aanpak personen met verward gedrag’ staan onder bouwsteen 1 (Inbreng mensen met verward gedrag en hun omgeving) een aantal zaken die mij raken. Irriteren is (misschien) een te groot woord, maar het lokt in ieder geval een reactie op. En die moet…
Lees meer