info@boedies.nl

Soms heb je gewoon iemand nodig

Iemand die je ondersteunt, je laat nadenken, samen met jou op onderzoek uitgaat of gewoon echt naar je luistert.

ECHT LUISTEREN

 Soms heb je gewoon iemand nodig die naar je luistert, echt luistert. Iemand die niet alleen hoort wat je zegt, maar echt luistert naar wat je te zeggen hebt.

Lees meer
MOGELIJKHEDEN

 Boedies kan je op verschillende manieren ondersteunen, zowel individueel als in een groep. Wil je weten of er iets voor je bijzit?

Lees meer
SAMEN OP WEG

 Herstellen is een individueel proces, jij bent degene die dit doorloopt. Maar dat wil niet zeggen dat je er alleen voor hoeft te staan. Samen het proces doorlopen kan het een stuk makkelijker maken.

Lees meer

Wat is er mogelijk

Boedies bied je een aantal mogelijkheden die je (misschien) kunnen helpen. Misschien, omdat niemand gelijk is en wat voor de een helpend is dat voor de ander totaal niet werkt. Maar wie niet waagt, wie niet wint. 

Groepsbegeleiding

Boedies kan helpen bij het begeleiden van groeps-bijeenkomsten. Niet alleen bij lopende groepen, maar ook bij het opstarten van een nieuwe groep. Ongeacht wat het thema van de groep is kan Boedies hierbij ondersteuning bieden.

Individuele gesprekken

De ervaringsdeskundigen die verbonden zijn aan Boedies, hebben ervaring in het begeleiden van mensen in hun proces. Het feit dat zij het zelf hebben meegemaakt zorgt ervoor dat zij begrijpen wat jij doormaakt.

Omgevingsgesprek

Soms heb je te maken met een omgeving die niet begrijpt wat er met je aan de hand is, of niet weten hoe zij daar mee om moeten gaan. Ook de mensen in je omgeving doorlopen hierin een proces. Een omgevingsgesprek kan hier misschien duidelijkheid brengen. 

Trainingen

Boedies kan ondersteuning bieden bij het geven van trainingen. De ondersteuning kan bestaan uit het geven van bestaande trainingen, maar ook bij het ontwikkelen van een specifieke training. Ook het geven van workshops gericht op een specifiek thema behoort tot het aanbod van Boedies.

Voorlichting

Voorlichting over psychische kwetsbaarheden kan voor veel mensen duidelijkheid brengen. Hoe ga je om met iemand die suïcidale gedachten heeft bijvoorbeeld. Het bijwonen van een voorlichtingsbijeenkomst kan handvatten opleveren om hier mee om te leren gaan.

Project begeleiding

Boedies biedt ook begeleiding bij projecten die te maken hebben met herstel en ervaringsdeskundigheid. Te denken valt aan crisiskaartprojecten, suïcide preventie projecten, voorlichtingsprojecten, etc. Neem contact op om eventuele mogelijkheden te bespreken.

Inzet ervaringsdeskundigen bij suïcidepreventie en suïcidaal gedrag

Ervaringsdeskundigen kunnen op het gebied van suïcidepreventie en suïcidaal gedrag een grote bijdrage leveren. Uit de diverse onderzoeken is gebleken dat het inzetten van ervaringsdeskundigen op het gebied van suïcidepreventie en suïcidaal gedrag erg behulpzaam kan zijn.

 Echt luisteren

 Iedereen weet dat luisteren belangrijk is, maar luisteren we wel echt naar elkaar? 4 aandachtspunten die belangrijk zijn als je echt naar iemand wil luisteren.

 Non Verbale communicatie

Als je met iemand in gesprek bent, let dan ook goed op de non verbale communicatie. De houding en de gezichtsuitdrukking van iemand zijn aspecten die de woorden bevestigen of ontkrachten.

 Samenvatten

Om je gesprekspartner te laten weten dat je hem/haar echt hoort, kun je tijdens het gesprek regelmatig kort samenvatten. Hierdoor krijg je meteen ook de bevestiging of je het goed begrepen hebt. 

 Spiegelen

Als je wilt aangeven dat je echt naar je gesprekspartner luistert, helpt het als je zijn/haar houding spiegeld. Als het goed is doe je dit al van nature.

 Stilte

Wees niet bang voor stiltes. Je geeft hierdoor je gesprekspartner de ruimte om eerst zijn gedachten goed te ordenen voordat hij /zij wat zegt.

Artikel: Een luisterend oor

Open zijn over mijn kwetsbaarheid? Wanneer en aan wie doe ik dat…
Ontdek de antwoorden tijdens de training Honest, Open en Proud.

Lotgenotencontact voor mensen met suïcidale gedachten

Soms komt het voor dat je met je verhaal, je gedachten, niet terecht kunt bij je hulpverlener of je omgeving. Dat kan omdat je het gewoon niet wilt, je wilt niemand belasten met dat wat jou bezighoudt. Het kan ook zijn dat je het niet durft omdat je je schaamt en bang bent voor de reacties die dit teweeg kan brengen.

Toch is het praten over je gedachten belangrijk. Het onbevangen praten over je gedachten met iemand die hetzelfde heeft meegemaakt/meemaakt kan zo geweldig opluchten. Het bijwonen van een lotgenootbijeenkomst geeft je die mogelijkheid.

LEES MEER

Laatste Nieuws

Uiten van suïcidale gedachten

Het in gesprek gaan over je suïcidale gedachten is moeilijk. Alleen al het bekend maken dat je met die gedachten rondloopt is iets wat je niet zo makkelijk doet. “Wat[…]

Read more

Ervaringsdeskundigheid in de Stand van het Land

Ik kan het niet laten. In het document ‘Stand van het Land – aanpak personen met verward gedrag’ staan onder bouwsteen 1 (Inbreng mensen met verward gedrag en hun omgeving)[…]

Read more

Wanhoop te groot

Zoals ik al eerder heb geschreven begeleid ik mensen met suïcidale gedachten. Een van de mensen met wie ik in gesprek ben heeft een aantal weken geleden een aanvraag ingediend[…]

Read more

Experimenteerruimte aanvullende beroepsbeoefenaren

Dit jaar werd er vanuit verschillende hoeken ingestoken op het creëren van financieringsmogelijkheden voor een aantal beroepsgroepen. Het gaat om beroepsgroepen die op dit moment niet binnen een dbc vergoed[…]

Read more
 Een grote ontdekkingstocht

 Samen op weg

Als je te maken hebt met een psychische kwetsbaarheid is het doorlopen van je herstelproces eigenlijk een grote ontdekkingsreis. Je gaat opzoek naar manieren die jou helpen je weg in dat proces te vinden. Ervaringsdeskundigen kunnen je hierbij ondersteunen, zij gaan samen met je op weg zodat je de tocht niet alleen hoeft te ondernemen. De ervaringsdeskundigen hebben hun eigen tocht al gemaakt en herkennen en begrijpen waar jij tegen aanloopt. Zij begeleiden je, maar jij bepaalt de weg en het tempo. Het gaat per slot van rekening om jou.

Het herstelproces bestaat uit de volgende fases:

 1. Overweldigen

In deze periode voel je je vaak hopeloos, machteloos en eenzaam. Je weet niet meer wat je moet doen, kunt doen.

 2. Worstelen

In deze periode heerst twijfel, acceptatie, onbegrip, verzet tegen de aandoening.

 3. Leven met

Het begin van acceptatie en het opbouwen van zelfvertrouwen begint in deze fase vorm te krijgen.

 4. Leven voorbij 

Dit is de fase waarin je de rest van je leven zit.

Lees meer over het Herstelproces

Portfolio

De ervaringsdeskundigen van Boedies zijn betrokken bij de verschillende activiteiten.

Werkgroep Suïcidepreventie MIND

Ervaringsdeskundigen van Boedies zijn betrokken bij de werkgroep suïcidepreventie MIND.

Lotgenotengroep Suïcidale Gedachten

De medewerkers van Boedies zijn betrokken bij de lotgenootgroepen van de Stichting Suïcide Preventie Centrum.

Fries Platform Ervaringsdeskundigheid

Boedies was betrokken als projectleiding bij het opstarten van het Fries Platform Ervaringsdeskundigheid.

Praktijkhuis Harderwijk

Boedies was betrokken als projectleiding bij de opstart van het Praktijkhuis Harderwijk.

Sociale wijkteams

Ervaringsdeskundigen van Boedies werden ingezet in de sociale teams van Nunspeet, Elburg en Oldebroek.

Inzet in de Praktijk

Ervaringsdeskundigen van Boedies gaven in Groningen individuele ondersteuning.

De Ervaringsdeskundigen
van Boedies

De initiatiefnemers van Boedies zijn onafhankelijke en zelfstandige werkende ervaringsdeskundigen. 

Naast hun eigen inzet beschikken zij over een netwerk van ervaringsdeskundigen die zij kunnen inschakelen bij de verschillende werkzaamheden.

Dana Foss

Ervaringsdeskundige

Koos de Boed

Ervaringsdeskundige

Contact 

Heb je een vraag of wil je weten wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op via het onderstaande contactformulier.