info@boedies.nl

Blog

Achteraf: De waarom vraag

Achteraf De vraag waarom heeft hij dit gedaan? Blijft onbeantwoord De vraag waarom heb ik niks gemerkt? Blijft onbeantwoord De vraag waarom heeft hij niks gezegd? Blijft onbeantwoord De vraag waarom heb ik niks gevraagd? Blijft onbeantwoord Er is maar 1 ding zeker Hij is niet meer hier. De waarom vraag stelt mensen in staat…
Lees meer

Zomaar een mens met suïcidale gedachten

In de gesprekken die ik voer met mensen rondom het thema suïcide kom ik logischerwijs in gesprek met mensen die suïcidale gedachten hebben. Sommige zijn bang voor hun gedachten en zoeken een manier om er mee te leren omgaan, sommige kunnen er mee omgaan maar hebben af en toe wat steun nodig of moeten even…
Lees meer

Inzet ervaringsdeskundigheid in de Praktijk (2)

Op 1 januari zijn we gestart met het project “Inzet ervaringsdeskundigheid in de Praktijk”. Met dit project willen we ervaringsdeskundigheid ook buiten de instellingen bereikbaar maken. We zijn dit project gestart in samenwerking met het Expertise Centrum Trauma en Verlies in Groningen, een samenwerkingsverband van diverse hulpverleners (psychologen/psychiaters), therapeuten (muziek/yoga) en dus nu ervaringsdeskundigen. Wij…
Lees meer

Onderzoek lotgenotencontact bij suïcidaliteit

Er is nog altijd veel onduidelijkheid over de mogelijkheden van het inzetten van ervaringsdeskundigen bij suïcidaliteit. Er is een onderzoek gedaan door Annemiek Huisman en Diana van Bergen naar de stand van zaken in 2018. Tijdens het symposium waar zij hun onderzoeksresultaten bekend maakten kwamen zij onder andere tot de conclusie dat de inzet van…
Lees meer

Inzet Ervaringsdeskundigen in de Praktijk

Het Expertisecentrum Trauma & Verlies en Boedies zijn per 1 januari 2019 een samenwerking aangegaan. In het kantoor van het Expertisecentrum in Groningen zijn de ervaringsdeskundigen in het vervolg vrijdags beschikbaar om ondersteuning te bieden aan mensen die te maken hebben met psychische problemen.  Deze mogelijkheden zijn niet alleen beschikbaar voor cliënten van het expertisecentrum, maar…
Lees meer